top of page
Pěsti v solidaritu

Pro firmy

Potřebujete se odreagovat, zažít něco nového, odměnit své zaměstnance, či vyřešit problémy ve skupině? Ať už se jedná o programy na podporu firemní identity, vzdělávací či zábavné firemní akce, kompletně je pro Vás připravíme.

 

Naše nabídka služeb pro firmy vychází z mnoha let zkušeností a nasbíraných požadavků z různých typů realizovaných akcí a projektů. Abychom však nezůstavali stát, tak každý rok pravdidelně měníme sestavu nabídky a přidáváme služby, které mají největší úspěch z hlediska jejich přínosu pro zaměstnance a pracovní teamy a plní požadavky zadavatele.

FIREMNÍ AKCE

Sdělte nám své představy a požadavky a my uděláme maximum pro jejich naplnění. Ať už chcete pořádnou dávku adrenalinu, vyřešit problém, či se jen pobavit, naše aktivity lze poskládat tak, aby vyhovovaly vašim představám. Při vytváření svých programů využíváme zásad zážitkové pedagogiky - neboli zkušenostního učení, kdy je účastník programu zapojen do aktivit, převážně zábavného charakteru, z nichž si může odnést zkušenosti do reálného života.

Organizujeme outdoor i indoor programy.

Při sestavování všech svých programů využíváme a tím vám i nabízíme dlouholeté zkušenosti našich lektorů a instruktorů, převážně z řad studentů a absolventů oboru Rekreologie na FTK Univerzity Palackého v Olomouci a na Pedagogické fakultě Ostravské Univerzity. Vycházíme především z principů zážitkového učení.

Při své práci dbáme především na:

 • Bezpečnost účastníků a instruktorů

 • Kvalitu programů

 • Smysl a cíle programů

 • Spokojenost zákazníků

 

Protože u každého programu jsou různá očekávání a s tím spojené cíle programu, nabízíme vám různé typy programů:

Venkovní křížovka
Stack rukou

TEAMBUILDING A TEAMSPIRIT

Vícedenní programy, kdy dochází k prohloubení vztahů ve skupině, odhalení masek. Aktivity na programech jsou zaměřeny dle zadaných cílů (zlepšení komunikace, spolupráce, respekt jedinců, chování v krizových situacích). U těchto programů je vždy vedena cílená zpětná vazba s účastníky. 

 •  Zaměřeno na odhalení a vyřešení problému ve skupině

 •  Prohloubení a upevnění vazeb mezi zaměstnanci

 •  Určení vhodných kandidátů na dané pozice

 

 Zpětná vazba pro účastníky je nezbytnou součástí programu

ZÁBAVNÉ AKCE

Spokojený, pozitivně naladěný zaměstnanec je klíčem k vyšší výkonnosti. Cílem těchto programů je odpočinek, relaxace a především zábava, kdy neformální cestou dochází k utužení kolektivu a podpoření firemní identity. Vznikají nezapomenutelné chvíle, na které účastníci dlouho po akci rádi vzpomínají. Není zde nutná zpětná vazba.

 • Prohloubení a upevnění vazeb mezi zaměstnanci

 • Pobavení, odpočinek

 • Společné zážitky upevňující kolektiv

srdečný, průvodce
horolezec

SPORTOVNÍ AKTIVITY,  ADRENALIN

Vystoupení ze zóny komfortu, překonání překážek a sebe sama, vytváření nezapomenutelných zážitků. Věříme, že si z naší nabídky aktivit vyberete. Lze je zařadit téměř do všech typů programů.

 • Prohloubení a upevnění vazeb mezi zaměstnanci

 • Pobavení, odpočinek

 • Silné vzpomínky

NETRADIČNÍ SOUTĚŽE V RÁMCI FIREM

Máte chuť změřit síly s někým ze svých kolegů, jen tak nezávazně, s cílem pobavit se? Tak právě tomuto účelu jsou tyto programy určeny. Netradiční soutěžní disciplíny, kdy zdolání úkolů mnohdy závisí na každém jedinci ve skupině, ale kde není cílem zvítězit, ale zasmát se a pobavit, jsou výborným stmelovacím prvkem ve firmě. Vhodné pro jednotlivá oddělení, nebo celou firmu. Lze vytvořit i pravidelné soutěže. 

 • Podpoření identity firmy

 • Prohloubení a upevnění vazeb mezi zaměstnanci

 • Pobavení, odpočinek

 • Odbourání neznalosti mezi jednotlivými odděleními

bootcamp
Čas na party

VEČÍRKY

Vánoční večírky, oslavy narozenin, výročí firmy či slavnostní otevření. Vše vám připravíme. Chcete změnu? Nabízíme stylově zaměřené večírky s netradiční atmosférou. 

 • Podpoření identity firmy

 • Prohloubení a upevnění vazeb mezi zaměstnanci

 • Pobavení, odpočinek

 • Odbourání neznalosti oddělení mezi sebou

PROGRAMY ZAMĚSTNANCŮM

Tyto programy mají vysoce pozitivní ohlasy. Jsou určeny nejen zaměstnancům, ale také jejich rodinám a blízkým. Dochází k vytváření přívětivé, mnohdy „rodinné“ atmosféry ve společnosti.

 

Zde řadíme FIREMNÍ DNY, DĚTSKÉ DNY, DNY PRO RODINY S DĚTMI.

 • Relax, zábava

 • Přiblížení firmy svým zaměstnancům

 • Odměna zaměstnancům a jejich rodinám

Rodinné plavání
bottom of page